Peripetija zove kritičare

Ljubavlju linčovana mržnja

Ono što je interesantno, jeste upravo taj metateatralni postupak kojim se otkriva što se dešava „iza“ predstave tj. tokom procesa rada, gdje se gledaocu pruža mogućnost povlašćenog ulaska u ...

Pročitaj više

Otpor palanačkim vrijednostima

Reditelj je pružio ovu gej varijantu teksta koja pretenduje da bude neka pomalo autobiografska priča o Gogolju, čije uzmicanje i strah od žena tumači kao njegovu potiskivanu želja za muškarcem, ...

Pročitaj više

Najnovije iz teatrologije
Blog