Peripetija

Peripetija.me je elektronski časopis za pozorišnu kritiku Udruženja pozorišnih kritičara i teatrologa Crne Gore. Nastao je na inicijativu malobrojne grupe pozorišnih kritičara/ki, članova/ica ove asocijacije, koji su u osnivanju ovog časopisa vidjeli priliku za afirmaciju kritičke recepcije kao nužnog i veoma ugroženog segmenta pozorišne kulture u Crnoj Gori.

Od 2016. godine časopis podržava Ministarstvo kulture Crne Gore kroz godišnji Konkurs za sufinansiranje kulturno-umjetničkog stvaralaštva.

Udruženje pozorišnih kritičara i teatrologa Crne Gore je od 2017.godine učlanjeno u Međunarodnu asocijaciju pozorišnih kritičara (IATC).